SIVC
Byggd 1897, Kristinehamn
Material: Järn
Längd: 19.74 Bredd: 4.28 Djup: Brt: 31 brt
Typ: Passagerarfartyg
Hemmahamn: Nynäshamn

Flora är en före detta ångslup som byggdes i Kristinehamn åt Smedsuddens Ångbåtsaktiebolag inför Stockholmsutställningen 1897. En kompoundångmaskin var monterad midskepps och taket var ett canvastak som hölls upp av stolpar utefter sidorna. Passagerarna, upp till 120, satt på bänkar. Än idag finns några av dessa bänkar kvar.

Fartygets historia är den sedvanliga för de mindre passagerarfartygen i lokalsjöfart. Förändringar av Flora har skett vid några tillfällen och ingår i fartygets historia. Hon trafikerade Stockholms innerstad fram till första världskriget, därefter köptes fartyget av Stockolms Ångbåtsaktiebolag som hade Flora i trafik fram till andra världskriget. Efter kriget byggdes Flora om till det utseende hon har idag och sattes i trafik i Stockholms mellanskärgård. Skicket idag, som motoriserat passagerarfartyg, är samma som efter ombyggnaden 1952.

Flora blev k-märkt 2013.