SIYR
Byggd: Härnösands mekaniska verkstad, 1890
Material: Järn
Längd: 18,55
Bredd: 4,06
Djup:
Brt: 37,78
Varpbåt och bogserbåt
Hemmahamn: Rättvik

Flottisten byggdes 1890 vid Härnösands mekaniska verkstad som inspektions- och lustfartyg för flottningsschefen och flottningsföreningens ledning på Siljan. Flottisten drivs med en kompoundångmaskin på 110 hkr.

På 1910- talet, när Flottningsföreningen var i behov av en ny varpbåt, byggdes Flottisten om för detta syfte. Skrovet höjdes, ett spel monterades, det heltäckande taket togs bort och båten fick samma utseende som övriga varpbåtar med stor styrhytt bakom skorstenen.

Flottisten användes inom flottningen fram till 1964. På vårvintern 1966 sjönk hon vid sin förtöjningsplats ute på älven. Fartyget bärgades och såldes till en privatperson som utförde en renovering där såväl ångmaskin som vedeldad panna behölls. Sedan fartyget legat oanvänd från 1982 till våren 1993 sjönk den på nytt vid sin förtöjningsplats. Hon bärgades och såldes till nuvarande ägarna.

Flottisten målades om in - och utvändigt och den 5 juni 1993 kördes båten till sin nya hamn i Rättvik. 1995 utfördes en större reparation på pannan som fick 74 nya tuber.

Foto: Karl-erik olsson (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons