SHIJ
Byggd: 1868 på Motala Verkstad.
Material: Järn
Längd: 20,26.
Bredd: 4,15.
Djup: 1,50 m
Brt:36 brt
Passagerarångfartyg.
Hemmahamn: Fryksta.

Fartyget byggdes vid Motala Verkstad 1868 som Kalmarsund nr 3. Beställare var Ångfartygsbolaget Kalmarsund. Under 20 år trafikerade fartyget Kalmarsund, sträckan Kalmar – Färjestaden. Därefter såldes hon 1888 till Fryksta i Värmland, namnändrades till Freja och sattes i trafik på Frykensjöarna. Freja transporterade både styckegods och passagerare. År 1896 förliste Freja vid Bössviken på resa från Fryksta till Torsby. Av de 17 ombord räddades endast 6 personer.

Många försök gjordes att hitta fartyget men först 1976 lyckades man lokalisera vraket på 52 meters djup och 220 meter från land. Man bildade 1993 Ångbåtsföreningen Freja, vars syfte var att bärga och restaurera ångaren. Freja bärgades året därpå, efter 98 år på Frykens botten. Efter en omfattande renovering och återuppbyggnad sattes hon i trafik 1997. Freja används för beställningstrafik och charter på Fryken.