SLTX
Byggd 1938, Ålborg
Material: Stål
Längd: 65,81
Bredd: 10,10
Djup: 4,4
Brt: 965
Lastfartyg
Hemmahamn: Göteborg

Lastfartyget Fryken byggdes 1938 i Ålborg, Danmark, åt Ångbåts AB Ferm i Kristinehamn (Broströmskoncernen). Fryken fungerade som en kustfarare med huvudsaklig trafik mellan Göteborg/Vänern och den engelska ostkusten. Utgående last var i huvudsak trä, papper och styckegods – på återresorna fraktades vanligtvis fartygsplåt och styckegods.

Under perioden 1961-1986 gick Fryken under utländsk flagg i trafik på Nordsjön, Östersjön och Vänern. Fryken är en av få kvarvarande fartyg av den typ som introducerade nya idéer inom skeppsbyggeriet hur fartyg skulle vara byggda för att fungera på ett rationellt och funktionellt sätt med avseende på stor lastdryghet, snabb lasthantering och ekonomisk drift.

Fartyget är välbevarat utifrån sin funktion som lastfartyg. Föreningen för Fryken vill att m/s Fryken bevaras i sjödugligt skick för att vara en flytande utställningshall för svensk industri och företagsamhet. Sedan 1986 ingår fartyget i samlingarna vid Göteborgs Maritima Centrum.