SFC 4960
Byggd: Lindholmen, 1865
Material: Stål
Längd: 13,85
Bredd: 3,11
Ångslup för passagerartrafik
Hemmahamn: Eskilstuna

Gerda är byggd 1865 på Lindholmens Varv i Göteborg. Hon levererades till Stockholms Ångslups AB. År 1894 såldes Gerda till Haneberg i Södermanland för att trafikera Näshultasjön. Ångmaskinen byttes mot en tändkulemotor under perioden 1915- 1920. Redan 1932 togs hon ur trafik, lades upp och blev liggande på land ända till 1996.

År 1978 köptes Gerda av Eskilstuna museer och 1993 beslöt man att renovera henne som ett så kallat ALU-projekt. Gerda är fortfarande efter renoveringen helnitad över och under vattenlinjen vilket är jämförelsevis unikt. Maskinen var ursprungligen en encylindrig ångmaskin på 16 hkr som drev en fyrbladig propeller. Nuvarande maskin är också en encylindrig ångmaskin på 10 hkr från ca år 1900 som installerades vid renoveringen på 1990-talet. Pannan är vedeldad och från 1960-talet.

Gerda trafikerar vattnen kring Eskilstuna under sommarsäsongen bland annat på Näshultasjön, Eskilstunaån och Mälarens vatten vid Torshälla.