SIPM
Byggd: Sjötorp, 1905
Material: Ek och furu på kravell
Längd: 20,5
Bredd: 6,39
Djup: 2.85
Brt: 66
Segelfartyg
Hemmahamn: Stockholm

Vätterslupen Gunhild byggdes 1905 av skeppsbyggmästaren Sixten Groth på Sjötorps varv. Från början var hon riggad som slup men omriggades till galeas 1936. 1915 såldes fartyget till Stockholm och motoriserades 1919. I huvudsak fraktade hon virke och jordbruksprodukter från Vänern och Vättern till Stockholm.

Gunhild gick i fraktfart till 1964 då hon såldes för att bli fritidsfartyg med namnet Manana. En omfattande förbyggnad av Gunhild pågår sedan flera år.