SENR
Byggd: Stockholm, Stora Varvet, 1876. Hopnitad i Tunsta, Insjön.
Material: Stål
Längd: 29,90
Bredd: 5,48
Djup: 1,65
Brt:140
Passagerarfartyg
Hemmahamn: Leksand

Gustaf Wasa byggdes 1876 på Stora Varvet (Södra Varvet) i Stockholm. Kai Agerskov ritade båten och William Lindberg var konstruktör.

Fartyget transporterades i delar på järnväg till Borlänge, sedan med hästfora till Tunsta i Insjön där hon nitades ihop och sjösattes. Hon var försedd med en skotsk panna, två ångmaskiner och dubbla propellrar. Gustaf Wasa byggdes för passagerarfart och godstrafik från Grästa i Dalälven, nedströms insjön och Orsa. Efter järnvägens tillkomst blev det främst passagerarfart.

1897 byttes maskinerna och 1914 förändrades skrovet och överbyggnaden. Ångmaskinen plockades ur 1958 och ersattes av dieselmaskiner. Då byggdes också fartyget om i 60-talsstil med ny överbyggnad. 1982 brann Gustaf Wasa, men byggdes sedan upp igen med nya överbyggnader i aluminium och inredning i äldre stil. Exteriören är starkt inspirerad av fartygets sista år som ångdriven enligt ombyggnad på 1930-talet.

Idag går Gustaf Wasa i tidtabellsbunden trafik under sommarhalvåret.

Foto: Edaen [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons