SFB-7121
Byggd 1948, Kungsviken
Material: Ek.
Längd: 9.33 m. Bredd: 3.61 m. Djup: 1.52 m. Brt: 17 brt
Färja
Hemmahamn: Marstrand

Hamnfärjan II byggdes 1948 i Kungsviken på Orust. Den blev i det närmaste identisk med sin föregångare, Hamnfärjan I. Färjan drivs av en elektrisk motor på 8 hk (ASEA) och har 40 batterier vilka sammankopplade ger 80 Volt. Färjan laddades automatiskt med ström varje gång man lade till både på Martrandssidan och på Koön.

Hamnfärjan II trafikerade Marstrands hamn fram till juni 1985. För att förhindra att hon skrotades bildades då föreningen Färjans Vänner vars målsättning är att bevara färjan för framtiden så att den fortsatt kan fungera som ett inslag i hamnbilden.

Färjan är unik och är en av mycket få elektriskt drivna färjor. Färjan kallades allmänt "Spårvagnen" på grund av sitt utseende, den blå färgen och likartad teknik, som påminde om en spårvagn. Ca åtta miljoner passagerare har åkt med Hamnfärjan II under den tid hon var i aktiv tjänst. Färjan genomgick en omfattande renovering 1996-1999.