SFB 7528
Byggd: William Lindbergs Mekaniska Verkstad & Varvs AB, Stockholm;
1876
Material: Järn och stål
Längd: 18.65
Bredd: 3.80
Bogserbåt
Hemmahamn: Stockholm

Hebe byggdes 1876 vid Wilhelm Lindbergs mekaniska verkstad, Södra Varvet i Stockholm. Fartyget hette då s/s Maria och var byggd för person och godstransporter samt bogsering i vattnen runt Stockholms hamn. Fartyget var byggt i nitat järn och hade en ångmaskin från Rosenviks varv.

År 1898 demonterades hon och såldes till Storsjön där hon fick namnet Hebe. Då hade fartyget enbart en liten styrhytt med fällbar mast och skorsten. Fartyget användes för timmerbogsering på Storsjön. 1904 förlängdes Hebe med 10 fot och 1924-28 byggdes hon om och fick skepparhytt och större däckshus samt inreddes med skans för 6 man och en byssa. Redan 1910 motoriserades Hebe då ångmaskinen ersattes av en Atlas diesel.

Efter ett par maskinbyten och några ägarbyten på 1960 och 70-talen kom fartyget via Sundsvall tillbaka till Stockholm 1982.