SFC 2748 
Byggd: Eriksbergs mekaniska verkstad, 1905 
Material: Järn 
Längd: 15,25
Bredd: 3,68
Djup: 1,58
Brt: 21 
Bogserbåt 
Hemmahamn: Alingsås

Herbert är byggd vid Eriksbergs Mek Verkstad 1905 som isbrytande bogserbåt för timmertransport och pråmdragning på Dalslands kanal. Herbert är den enda ångbåt som finns kvar i drift från Eriksbergs produktion åren 1900-1910.

Fartyget är intressant eftersom det var verksamt under en epok i skogsbruket med flottning sjövägen och timmerbogsering som enda möjligheten att nå sågverken och massafabrikerna som ofta låg långt från avverkningsplatserna. Idag bevaras och brukas Herbert med bibehållen koleldad panna och ångmaskin i original av Mjörns Ångbåtsförening i Alingsås. 

Foto från Wikipedia, fotograf Hans Brage (egen avfotografering).