SLHO 
Byggd: Öresundsvarvet, Landskrona, 1939 
Material: Stål 
Längd: 23,93
Bredd: 6,22
Djup: 2,65
Brt: 87 
Bogserbåt 
Hemmahamn: Göteborg

Motorbogserbåten Herkules byggdes 1939 på Öresundsvarvet i Landskrona för C. L. Hanssons Stuveri AB i Göteborg. Det var ett dotterbolag till Johnsonlinjen och därför har Herkules Rederi AB Nordstjernans skorstensmärke.

Vid leveransen var Herkules en av Nordens starkaste isbrytande bogserbåtar med en Atlas Polar diesel som kunde leverera 750 hkr maskinstyrka. Hon var utrustad med en av de första KaMeWa propellrarna. Under de stränga krigsvintrarna utförde fartyget kustbogseringar och bröt isrännor på västkusten.

I början av 1980-talet lades Herkules upp. 1985 övertog Klubb Maritim driften av fartyget och ”Föreningen Bogserbåten Herkules” bildades. 1989 engagerade sig Göteborgs Maritima Centrum i Herkules för att få henne i fungerande skick. Förstäven återställdes till originalutseende och efter ett haveri 1992 renoverades hela KaMeWa systemet.

Ekonomiskt stöd har kommit från företag och medlemmar. 1999 överfördes ägandet av Herkules till ”Bogserbåten Herkules Ekonomiska förening”. Idag ligger Herkules som museifartyg vid Maritiman och används för charterturer.