SBAQ

Byggd: Bergens Mekaniske Verksteder, Norge, 1972

Material: Stål & plastlaminat (bl a däckshus)

Mått: längd: 36,5 m, bredd: 6,2 m, djup: 1,6 m

Deplacement: 140 ton 

Patrullbåt

Hemmahamn: Gålö, Stockholm

Jägaren byggdes i Norge som prototypfartyg till patrullbåtarna, och sjösattes 1972. Övriga 16 patrullbåtar byggdes från 1978 och några år framåt. Jägaren var den av patrullbåtarna som var i aktiv tjänst längst. Jägaren ingick i 4:e sjöstridsflottiljen och övervakade främst vattnen mellan Sverige och Danmark. År 2016 överfördes fartyget till Statens maritima museer som museifartyg. En förutsättning för övertagandet var  Föreningen Svenska Patrullbåtars stora engagemang för fartyget. Tack vare ett avtal mellan SMM och denna förening går fartyget i trafik i föreningens regi.

Foto: Okänd fotograf/Örl. B.OST. Sjöhistoriska museets fotoarkiv