SGAR
Byggd: 1939, Landskrona
Material: Stål
Längd: 23.97 Bredd: 6.02 Djup: Brt: 70 brt
Motorfartyg.
Hemmahamn: Stockholm.

Korsön, fd Ven, är ursprungligen ett kombinerat bogser- och passagerarfartyg. Fartyget trafikerade rutten Landskrona – Ven åren 1939 - 2002. Fartyget såldes 2002 till Stockholm och fick namnet Korsön. Ambitionen är att fartyget ska bevaras i traditionellt skick vad det gäller material, exteriör, maskin samt tekniska system och med samma disposition i inredningen som efter ombyggnaden till passagerarfartyg 1962. Styrhytten är i samma utförande som efter byte av hytt 1973.

Foto: Terje Fredh, Sjöhistoriska museets fotoarkiv