SJLT 
Byggd: Göteborgs Mekaniska Verkstad, 1874 
Material: Stål/järn 
Längd: 16,8
Bredd: 4
Djup: 1,70
Brt: 35 
Bogserbåt 
Hemmahamn: Smedjebacken

Ångfartyget Kuriren byggdes som bogserbåt 1874 vid Göteborgs Mekaniska Verkstad på beställning av Fagersta Bruk för att tjänstgöra på Strömsholms kanal. På 1880-talet byggdes fartyget om och både skrov och däck ändrades och höjdes. 1885 reste Oscar II med Kuriren vid en uppmärksammad inspektionsresa. 1896 exploderade ångpannan och fartyget sjönk men bärgades och reparerades följande år.

Ångpannan ombord är av skotsk typ från Wennbergs mekaniska verkstad i Karlstad 1915. Därifrån kommer också den 2 cylindriga kompoundmaskinen på 80 IHK. Panna och maskin köptes från Mälarsångaren Strengnäs Trafik när den skrotades 1937 och sattes in i Kuriren året efter. 

Kuriren tjänstgjorde fram till 1960 som bogserbåt och för passagerarebefordran på Strömsholms kanal. 1963 såldes fartyget till Föreningen å/f Kuriren i Stockholm som inledde det omfattande arbetet med att bevara fartyget. 

Foto: Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets fotoarkiv