SLOY
Byggd: Råå, 1945 
Material: Ek och furu 
Längd: 23,03
Bredd: 6,95
Djup: 2,70
Brt: 88 
Segelfartyg, tvåmastad toppsegelskonare 
Hemmahamn: Grundsund

Kvartsita byggdes 1945 vid Holms varv i Råå för kvartsfrakter mellan Höganäs och Dals Bruk. Vid leveransen var hon galeasriggad utan toppstänger och utrustad med 130 hkr Skandia semidiesel.

Höganäsbolaget behövde frakta råmaterial från Vänern och eftersom det efter kriget var brist på fartyg beställdes därför nybyggen. Kvartsita blev snabbt föråldrad och såldes 1953 till Farsund på Sörlandet i Norge. Fartyget döptes om till Bono och gick med olika typer av last på Norges västkust.

År 1986 köptes hon tillbaka till Sverige av ”Föreningen För Fulla Segel”. Kvartsita är nu riggad som 2-mastad toppsegelskonare med tre råsegel, vid k-märkningstillfället var fartyget riggat som skonare med bredfock. Hon seglar med lägerskolor, föreningar och är handikappanpassad.