Libra af Stockholm till sjöss med satta segel

SLJQ 

Byggd: Karlstad 1934 

Material: Stål  Längd: 26.10 Bredd: 6,10 Brt: 79 

Motorseglare 

Hemmahamn: Stockholm

Libra af
Stockholm, (f.d Lurö) byggdes 1934. Libra av Stockholm var det första fartyget i
stål som konstruerades och byggdes på Karlstads varv. Fartyget var galeasriggat
och hade hjälpmaskin. Hon byggdes främst för att transportera socker, lastrummet
var specialinrett för detta. 1939 såldes fartyget till Danmark och därefter
till Norge. I Norge gick hon som fraktfartyg under ett halvt sekel med namnet
Libra. År 2007 återvände Libra till Sverige. Libra av Stockholm har förändrats genom åren så till vida att hon gått från galeas med hjälpmaskin till nedriggat fraktfartyg till att bli i huvudsak segelfartyg med en skonarrigg.

Foto från ansökan.