SJEO
Byggd: Sjötorp, 1915 
Material: Ek och furu på kravel 
Längd: 25.60
Bredd: 7.05
Djup: 2.65
Brt: 97 
Segelfartyg, tvåmastad skonare 
Hemmahamn: Gamleby

Linnea byggdes 1915 av Gustaf Groth i Sjötorp på beställning av Oscar Berndtson i Stockevik. Hon riggades som skonare och redan 1916 installerades en 40 hrk Avancemotor som 1937 ersattes av den Skandia tändkulemotor på 130 hkr som fortfarande är i bruk.

Linnea är ett mycket väldokumenterat fartyg, det gäller såväl hennes år i fraktfart som arbetet med att bevara henne. Ägaren, Egil Bergström, har skrivit boken ”Linnea en svensk fraktseglare”, som är en omfattande beskrivning över arbetet med att bevara fartyget. Linnea är en typisk representant för skonarriggade jaktskrov byggda i Sjötorp. 

Hennes historia saknar inte dramatiska inslag eftersom hon förliste och blev vrak redan 1917. Hon bärgades dock och gick i yrkesfart fram till 1965. Sedan 1968 har det genomförts en del mycket stora arbeten för att bevara fartyget. Numera används Linnea främst för skolseglingar. 

Foto: I Bergström, privat