SBZO 
Byggd: Norrköpingsvarv, 1941 
Material: Mahogny på stålspant, ek i köl och akterstäv. 
Längd: 27.70
Bredd: 5.17
Djup: 1.60
Brt: 70 
Minsvepare 
Hemmahamn: Stockholm

M21-Saga byggdes på Norrköpingsvarv med Jac Iversen som konstruktör. Fartyget ingick i en större serie avsedda för minsvepning i inre vatten och skärgård. M21 har använts inom marinen fram till 2007 som bland annat röjdykarfartyg och för utbildning. En större ombyggnad gjordes 1993 vid Öckerö båtvarv då ny styrhytt i aluminium tillkom då gjordes också en del modifieringar av inredningen.

Foto: Marinens Pressdetalj, Sjöhistoriska museets fotoarkiv