SMNO
Byggd Knippla skeppsvarv, 1943 
Material: Ek 
Längd: 21.51
Bredd: 6.06
Djup: 2.60
Brt: 63 
Fiskefartyg 
Hemmahamn: Stockholm

Mälaren byggdes vid Knippla Skeppsvarv 1943 på beställning av tre fiskare från Öckerö. De första åren var fartyget målat med neutralitetsbeteckningen, blå-gula ränder och tydligt namn. Hon hade hemmahamn på Öckerö och fiskade sill med trål. Senare såldes fartyget till Hasselösund vid Smögen fick beteckningen LL463 och användes till räkfiske.

1980 ersattes en Skandia tändkulemotorn av en Mercedes diesel. Mälaren gick i fiske fram till slutet av 1970-talet. Mälarens utseende idag är i huvuddrag detsamma som på 1940/50-talen. Hon är ett fint exempel på träbyggda motoriserade fiskebåtar med kryssarakter. 

Foto: Av Frankie Fouganthin - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21835466