SFB 5339 
Byggd: Thorskogs varv, 1922 
Material:Stål 
Längd: 14,50
Bredd: 3,80
Djup: 1,80
Brt: 22 
Bogserbåt 
Hemmahamn: Stockholm

Fartyget byggdes 1922 vid Thorskogs mekaniska verkstad för Linans Tegelbruk i Södertälje. Ursprungligen hade fartyget en 25 hkr ångmaskin. Från 1955 var Mälarö hemmahörande i Köping med timmerbogsering på Mälarens som främsta sysselsättning.

Då utrustades hon med en 2 cylinders Seffle tändkulemotor. En ny 3 cyl Seffle installerades 1964. Fartyget användes yrkesmässigt som dyk- och bogserbåt fram till 1986. Numera är Mälarö ett fritidsfartyg med hemmahamn i Stockholm. 

Foto: Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets fotoarkiv