SMYL
Byggd: Helsingborgs varv, 1943 
Material: Stål 
Längd: 37,05
Bredd: 8,91
Djup: 3,60
Brt: 317 
Tjänstefartyg 
Hemmahamn: Göteborg

Tjänstefartyget Malmö beställdes av Sjöfartsverket som lotsdistriktsfartyg - tjänstefartyg. Hon byggdes på Helsingborgs varv 1943. Det fd tjänstefartyget Malmö ingår i en serie av 4 jämförbara tjänstefartyg varav bland andra fd Kalmar II byggd 1955 (Orion) och Stockholm av Göteborg byggd 1953 finns kvar.

Tjänstefartyget Malmös historia är kopplad till verksamhet för lotsverket – sjöfartsverket. Fartyget brukades för bland annat utprickning och gasning av fyrar. Fartygets exteriör är idag i huvudsak i samma utformning som under den aktiva tiden som tjänstefartyg.

1984 övertogs fartyget av Malmö skolstyrelse och brukades som skolfartyg under en rad av år. Fartyget är hemmahörande i Göteborg och går i trafik till Svalbard.

Foto från Master Mariner AB