SFB 6783
Byggd 1924, Önnered, Långedrag, Orust
Material: Trä
Längd: 13.80 Bredd: 3.25 Djup: Brt: 10
Typ: fd tjänstefartyg
Hemmahamn: Tyresö

Mariana, fd tullkryssare Tv 13, är ovanlig eftersom det bara byggdes tre tullkryssare av detta slag varav endast två stycken finns kvar. Båten ritades av konstruktören C. G. Pettersson och sjösattes 1924. Som tullkryssare var Mariana till en början stationerad på Västkusten, men förflyttades sedan upp till östgötska Barösund, där hon var kvar fram till utrangeringen 1939. Med det rika dokumentationsmaterialet, bland annat ritningar och fotografier, som grund ska fartyget återställas till sitt skick som tullkryssaren Tv 13. Marina ska användas för chartertrafik. Fartyget k-märktes 2013.