SFLK
Byggd: Eriksbergs Mekaniska Verkstad, Göteborg, 1897 
Material: Järn 
Längd: 24,29
Bredd: 4,00
Djup: 1,70
Brt: 48 
Passagerarfartyg 
Hemmahamn: Mariestad

Marianne byggdes som ånglustjakten Bris 1897 vid Eriksbergs mekaniska verkstad. Beställare var Fredrik Pettersson, senare landshövding i Jönköping, som ägde henne fram till 1906. Näste ägare var bryggaren M Lyckholm i Göteborg som 1906 förlängde fartyget med 6 meter och byggde en salong midskepps.

År 1916 såldes Bris till Bröderna Edmans rederi AB i Marstrand som bytte ångmaskinen mot en dieselmotor och ändrade namnet till Marianne. Hon användes i passagerartrafik fram till 1946 då fartyget övertogs av Bofors Semesterhemsförening i Karlskoga. Hon gick i trafik mellan Otterbäcken och Storön och övertogs 1992 av Gullspångs kommun. År 2003 togs ägande och drift över av M/S Mariannes Ekonomiska förening.

Sedan fartyget kommit till Mariestad 2010 har arbetet med det eftersatta underhållet återupptagits. Efter ett motorhaveri på den 61 år gamla utslitna motorn ersatte föreningen den år 2016 med en ny dieselmotor.

Idag bedriver föreningen turisttrafik på hela Vänern med ett av sjöns allra äldsta passagerarfartyg.

Foto från M/S Mariannes Ekonomiska Förening, 2020