SFLE
Byggd: Södra Varvet, Stockholm, 1903 
Material: Stål 
Längd: 32,84
Bredd: 6,33
Djup: 2,80
Brt: 177 
Passagerarångfartyg 
Hemmahamn: Stockholm

Mariefred byggdes 1903 vid Södra Varvet i Stockholm för trafiken Stockholm – Enhörna – Mariefred. Hon går i samma trad med samma koleldade ångmaskin sedan dess. Fartyget byggdes ursprungligen för passagerar- och godstransporter och har sedan 1905 ägts av Gripsholms – Mariefreds Ångfartygs AB.

År 1965 övertogs aktiemajoriteten av Stiftelsen Skärgårdsbåten. Sedan dess har mycket arbete lagts ned på att renovera fartyget och hålla det i gott skick. Från 1965 har det kulturhistoriska bevarandet av Mariefred varit en primär uppgift.

Ångmaskinen är original från 1903 men en nytillverkad panna sattes in 1983. 1980 och 1994 drabbades Mariefred av omfattande bränder ombord. Den traditionella inredningen har rekonstruerats efter de båda bränderna. 

Foto: Karolina Kristensson/SMM