SCBG 
Byggd: 1934, Odense, Danmark 
Material: Stål 
Längd: 64,70
Bredd: 10,01
Brt: 1057 
Passagerarfartyg 
Hemmahamn: Göteborg

SS Marieholm byggdes för AB Svenska Amerika Linien. Under 1930-talet utnyttjades Marieholm för matartrafik, främst uppsamlingsresor från hamnar i Polen och de baltiska staterna till Stockholm med passagerare till atlanttrafiken som utgick från Göteborg.

1940 förvärvades Marieholm av Marinen, döptes om till HMS Marieholm och från 1950 tjänstgjorde hon som stabsfartyg i Kustflottan. Fartyget såldes 1977 till privata intressen och gick under tre år i färjetrafik på linjerna Sandefjord–Göteborg och Malmö–Köpenhamn.

Efter några års förfall och ägarbyten blev Marieholm upprustat och ligger sedan 1984 som restaurantfartyg i centrala Göteborg.  

Foto från tiden i Marinen. Fotograf: Leif Rasmusson, Sjöhistoriska museets fotoarkiv