SJIU
Byggd: 1876, Fågelö, Torsö 
Material: Ek och furu 
Längd: 25,26
Bredd: 6,95
Djup: 2,78
Brt: 99,74 
Segelfartyg, galeas 
Hemmahamn: Lidköping

Mina är ett av Sveriges äldsta segelfartyg och den sista av typen Vänergaleas. Hon byggdes 1876 vid Fågelö gård, Torsö, på stranden för gårdens egna behov att transportera spannmål, kalk och ved.

Mina riggades som galeas och har ett klipperskrov med liten akterspegel som kan härledas till den äldre nordiska skeppsbyggnadstraditionen. Första maskinen installerades 1914. Fartyget genomgick sedan den sedvanliga förändringen bestående av nedriggning, styrhytt, starkare maskin och större lastluckor.

Hon gick i svensk fraktfart till 1959 därefter blev hon fritidsfartyg. 1994 köptes Mina av Vänermuseet som startade en stor förbyggnad av fartyget vid Trellevarvet. 1997 övertogs hon av föreningen Vänergaleasen Minas vänner i Lidköping som fortsatt renoveringen av fartyget.

Foto: Föreningen Vänergaleasen Minas vänner