SBZM

Byggd: Neglinge, Saltsjöbaden, 1941
Material: Skrov av hondurasmahogny, däckshus av aluminium (1992) 
Mått: längd: 27,7 m, bredd: 5,0 m, djup: 1,35 m
Deplacement: 67 ton 
Minsvepare
Hemmahamn: Stockholm

M20 är ursprungligen ett av svenska Marinens minsvepningsfartyg. Fartyget är byggt 1941 på Neglingevarvet i Saltsjöbaden. M20 är ett av 12 likadana fartyg där Jac M Iversen var konstruktör. En förutsättning för att klara minsvepning var att skrovet måste vara i trä, i M20:s fall handlar det huvudsakligen om hondurasmahogny. Utöver minsvepning deltog fartyget även i evakueringen av danska judar i oktober 1943.

De förändringar som har gjorts av fartyget har utförts av Marinen för att anpassa fartyget till ändrade uppgifter. M20 har förutom att användas för minsvepning även varit verksam som försöksfartyg och skolfartyg för blivande sjöofficerare. I samband med detta tillkom bl a det nya däckshuset i början av 1990-talet.

M20 var i Marinens tjänst i 64 år, fram till och med december 2004. Efter detta överfördes fartyget till Statens maritima museer som museifartyg. En förutsättning för övertagandet var  Föreningen M20:s stora engagemang för fartyget. Tack vare ett avtal mellan SMM och denna förening går fartyget fortfarande i trafik i föreningens regi.

Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska museet