SFOD
Byggd: Jönköpings Mekaniska Verkstad, 1895 
Material: Stål 
Längd: 35,66
Bredd: 6,64
Djup: 3,03
Brt: 186 
Passagerarångfartyg 
Hemmahamn: Stockholm

Motala Express avgick i augusti 1895 från Jönköping på sin jungfrutur. Hon var beställd av ett rederi i Motala för att transportera gods och passagerare mellan i första hand Motala och Jönköping. Fartyget byggdes cirka 4 meter för lång för att kunna lämna Vättern genom slussarna, därför har fartyget kallats "Vätterns fånge".

Som många andra passagerarångfartyg var hon i början av 1960-talet på väg att skrotas. Men  1962 köptes fartyget av Rederi AB Kind i Motala. Fartygets hemmahamn ändrades till Askersund.

S/S ” Motala Express” har sedan dess kontinuerligt renoverats och drivs alltjämt fram av sin originalmaskin från år 1895. Från och med år 2010 är hemmavattnen inte längre Vättern. Efter att fartyget tillfälligt kortades lämnade hon Göta kanal med sikte på Stockholm. En omfattande upprustning har gjort att fartyget nu är i mycket gott skick.Nuvarande ägare har höga ambitioner vad gäller bevarande och bruk med en medveten kulturhistorisk inriktning.

Foto: Folke Sjödin/SMM, 1986