SFC 9698
Byggd: Lidköping 1879 
Material: Järn 
Längd: 12.10
Bredd: 2.93 
Ångslup 
Hemmahamn: Sjön Yngaren, Vrena, Nyköpings kommun.

Munter byggdes vid Lidköpings Mekaniska verkstad på beställning av greve Sparre för passagerartransport på sjön Åsunden i Västergötland. Båten såldes 1910 och flyttades till sjön Yngaren där den gick i frakt- och passagerartrafik fram till 1943.

Munter låg kvar i Yngaren till 1955 då den byggdes om till timmerbogserare och flyttades till sjön Båven. Under denna tid gjordes stora förändringar för att anpassa henne till funktionen som timmerbogserare. Munter byggdes om i både stäv och akter och ångmaskinen byttes ut mot en dieselmotor. 

Munter hittades 2002 i Sparreholm, där hon legat upplagd och förtöjd under cirka ett decennium. Ångslupen Munters vänner bildades och startade en omfattande och genomgripande renovering. Rekonstruktionen av överbyggnaden gör att hennes utseende idag liknar det hon hade som passagerarfartyg. Munter är åter ångdriven och används för turer och beställningstrafik på sjön Yngaren. 

Foto: Okänd fotograf, Rollofs samling, Sjöhistoriska museets fotoarkiv