SFUD
Byggd: Södra Varvet, Stockholm 1899 
Material: Stål/järn 
Längd: 44,2
Bredd: 8,02
Djup: 3,4
Brt: 359 
Passagerarångfartyg 
Hemmahamn: Norrtälje

S/s Norrtelje beställdes år 1900 av Norrtelje Ångfartygs AB. Fartyget övertogs 1911 av Waxholms Nya ångfartygs AB. Norrtelje trafikerade Stockholm - Furusund – Norrtälje till och med 1950. 1951 sattes Norrtelje in på rutten Norrtälje – Mariehamn och året därpå mellan Stockholm – Mariehamn.

1962 döptes fartyget om till Express och sattes in på trafiken Stockholm – Sandhamn. Hon var med sina 46,3 m och sin trippelångmaskin på 800 hk det snabbaste fartyget i skärgården.. Nyman & Schultz köpte henne 1964 och återgav fartyget namnet Norrtelje och rustade upp henne för att använda henne som terminal för turister vid Skeppsbron i Stockholm.

1967 behövdes hon inte längre för det ändamålet och fartyget såldes 1968 till stiftelsen S/S Norrtelje. Den 27 juli 1968 återkom hon till Norrtälje hamn. Ångaren Norrtelje är idag ett stillaliggande restaurangfartyg. Men hon underhålls och går på regelbunden varvsöversyn. Ångmaskinen hålls i skick men man saknar en fungerande ångpanna. Norrtelje är registrerad i skeppsregistret och ägare är stiftelsen S/S Norrtelje. 

Foto: Fredrik Blomqvist/SMTM