SKOT
Byggd: Lundby mekaniska verkstad i Göteborg, 1903
Material: Järn och stål
Längd: 16,58
Bredd: 4,39
Djup: 2,46
Bogserbåt
Hemmahamn: Stockholm

Örnen byggdes vid på beställning av Seffle Kanalbolag för bogsering av pråmar och segelfartyg. Örnen var utrustad med en 2cy compound ångmaskin på 130 hkr.

Fartyget köptes 1920 av Säffle Sågverks AB för bogsering av pråmar på Byälven och i Vänern. 1942 sålde Örnen vidare till Vätö Rederi AB i Stockholm. 1942 rekvirerades Örnen av Ostkustens Marinkommando och återlämnades till ägarna 1943.

Året därpå såldes fartyget till Fittja för att användes till bogsering av sandpråmar. Efter flera ägarbyten ändrades namnet till "Örnen Ettan". 1984 kom hon till Västerås och renoverades. Sedan några år tillbaka har fartyget Stockholm som hemmahamn. 

Bogserbåten Örnen Ettan k-märktes 2010.