SHND
Byggd: 1906, Stockholm 
Material: Järn/stål 
Längd: 35.04
Bredd: 6.86
Brt: 194 
Motorfartyg 
Hemmahamn: Stockholm

Östanå I byggdes som passagerarångfartyg 1906 på Bergsunds varv. Hon är ett av de traditionella skärgårdsfartygen med matsal och damsalong på övre däck.

Östanå I sattes i trafik i Stockholms skärgård och från 1913 med Vaxholmsbolaget som ägare. 1957 togs hon ur trafik och lades upp.

Stiftelsen skärgårdsbåten köpte fartyget 1964 men hon såldes snart vidare till ny ägare som 1967 rev ur ångpanna. Därpå följde flera ägarbyten och fartyget bogserades runt till olika kajplatser. 1983 motoriserades Östanå I och renovering av fartyget inleddes.

Efter 25 år utan trafik köptes hon 1984 av Strömma Turism & Sjöfart AB som genomförde en genomgripande renovering vid Mälarvarvet 1988. Fartyget tar 180 passagerare och har liksom Strömmas andra skärgårdsbåtar sin kajplats vid Nybroviken. 

Passagerarfartyget Östanå I K-märktes 2011.

Foto: Johan Jonson/Sjöhistoriska museet