SJIH
Byggd: 1902 på Thorskogs Mekaniska Verkstad.
Material: Stål
Längd: 15,24
Bredd: 3,90
Brt:20 brt
Ångbogserbåt.
Hemmahamn: Torshälla.

Bogserbåten Rex byggdes 1902 vid Thorskogs Mekaniska Verkstad. Ångmaskinen var på 80 hästkrafter och hon hade en fällbar skorsten. Fartyget användes för allehanda bogserbåtsuppdrag bland annat till att dra pråmar på kanaler och insjöar.

I slutet av första världskriget köpte ASEA fartyget för transport av gods på Strömsholms kanal och på Mälaren. Ungefär 40.000 ton kol per år transporterades från Stockholm till Surahammars bruk. Efter andra världskriget minskade kanalens betydelse och Rex såldes.

År 1955 köptes båten tillbaka till Surahammars Bruk i syfte att den skulle ingå i ett bruksmuseum. Dessa planer genomfördes dock inte. Men 1988 övertog Hallstahammars kommun Rex för att bevara ångbåten som ett teknik- och kanalhistoriskt minnesmärke. Entusiaster lade ner ungefär 8000 arbetstimmar på fritiden för att få fartyget funktionsdugligt och så nära originalskicket som möjligt. Rex har sedan dess varit ett populärt inslag på Skantzsjön.

2012 överläts fartyget till en ångbåtsförening som rustat bogserbåten och ny hemmahamn är Torshälla. Hallstahammars kommun kvarstår dock som ägare.