SLU36
Byggd: Bergsunds Varv, Stockholm; 1866 
Material: Järn 
Längd: 13,92
Bredd: 3,02
Djup: 1,8
Brt: 20 
Bogserbåt
Hemmahamn: Stockholm

Robert byggdes vid Bergsunds varv 1866 som s/s Hudik för Gefle ångslupsbolag. Fartyget såldes 1882 till Kramfors och fick namnet Robert. Samtidigt ändrades fartyget från passagerarångfartyg till bogserångfartyg. 

Det är osäkert vilket utseende fartyget då fick. Fotografier och ritningar över Robert från tiden direkt efter ombyggnaden saknas. Robert genomgick ytterligare en ombyggnad, vilken förmodligen genomfördes i början av 1900-talet. Ombord skapades då utrymmen i det kombinerade maskin-, och pannrummet för att befordra stuveriarbetare mellan industrierna längs Ångermanälvens stränder.

Robert utrustades med bogserkrok för att kunna dra kalk-, och mudderpråmar. Det förekom även att Robert drog pråmar lastade med virke till fartyg, som på grund av brist på kajplats, lastade från en ankringsplats ute på Ångermansviken. Akter om maskin placerades en ångdriven brandspruta som skulle användas för att släcka bränder i de många brädgårdar som kantade vattnen.

Båten användes i kommersiell fart fram till 1972 . Mellan åren 1972 och 1977 bytte fartyget ägare ett antal gånger. 1977 såldes Robert till Södertälje där en omfattande renovering började. Halvfärdig köptes hon sommaren 1993 av några ångbåtsentusiaster som fortsatte renovera Robert med inriktning på tiden som bogserbåt med koleldad skottepanna och kompoundångmaskin. Senare ägarbyten har skett och den kulturhistoriska inriktningen består.

Foto: Privat, https://www.facebook.com/Steam-tug-Robert-1866-104570082952158/photos/2236672076408604