SFTX

Byggd: 1951 på Gustavsson & Anderssons varv, Lidingö

Material: Lättmetall

Längd: 26 m

Bredd: 5,16 m 

Passagerarfartyg

Hemmahamn: Österskär, Åkersberga

Fartyget Rödlöga hette ursprungligen Havsvinden och byggdes på Lidingö 1951. Beställare var Nynäshamns Skeppsmäkleri och Speditionskontor som ingick i Johnsonkoncernen. Fartyget såldes samma år till Pegasus AB, ett dotterbolag till Rederi AB Svea. Rödlöga sattes i trafik för Waxholmsbolaget redan från tidigt 1950-tal. Bolaget köpte senare fartyget och bedrev trafik med det fram till 1990. Nuvarande ägare är Ängsholmens Rederi AB som använder fartyget främst för chartertrafik, men även som s k bokbåt och som reservbåt för Waxholmsbolaget.

Rödlöga är ett fartyg i fint skick där mycket är original. De arbeten som gjorts ombord har gjorts i traditionell stil och professionellt. Statens maritima museer anser att Rödlöga är intressant då hon är väldokumenterad och har en lång historia i Waxholmstrafiken.

Skärgårdsbåten Rödlöga är i mångt och mycket ett stycke välbevarat 1950-tal. Fartygets exteriör, färgsättning och disposition är densamma då fartyget var nybyggt. Tack vare chartertrafiken är hon också tillgänglig för många människor.

Foto: Gunnel Ilonen, Sjöhistoriska museet/SMM