SFB-7732
Byggd: 1908 C. J. Wennbergs mekaniska verkstad, Karlstad
Material: Stålskrov, salongsöverbyggnad i trä
Längd: 17,5m
Bredd: 3,6m
Brt 23
Passagerarångfartyg
Hemmahamn: Smedjebacken

Passagerarfartyget Runn är byggt i Karlstad 1908 och har sin originalångmaskin från Wennbergs mekaniska verkstad i behåll sedan dess.  Den ursprungliga hemmahamnen låg i Vika och verksamheten var inriktad på gods- och passagerartrafik i sjön Runn. Under en period fanns fartyget i Stockholm, då det nyttjades främst som lustbåt. Sedan år 2002 har fartyget Smedjebacken vid Norra Barken som hemmahamn. Precis som alla passagerarbåtar har även Runn förändrats under åren. Överbyggnaden har byggts om vid flera tillfällen, vilket kan ses i äldre fotografier. Vid den senaste renoveringen har styrhytten utformats med stöd i den dokumentation som finns i behåll. Fartygets nuvarande ägare, föreningen Barkens ångbåtar, har i nutid valt att glasa in ångmaskinen. Denna kompromiss gör att passagerarna utan risk kan se maskineriet i drift under färd. Visserligen är styrhytten är en rekonstruktion men eftersom man valt att följa ett äldre utförande bibehåller fartyget sitt traditionella utseende. Trafiken körs med Smedjebacken som hemmahamn på både sjön Barken och i Strömsholms kanal.

Foto: Wikipedia, Dependability Eget arbete, CC BY-SA 4.0