LL158 
Byggd: Löfbergs varv i Rönnäng på Tjörn; 1948 
Material: Trä 
Längd: 24.6
Bredd: 6.6. 
Fiskefartyg. 
Hemmahamn: Grundsund

Som nybyggd var Sandö Sveriges största fiskefartyg. Från 1949 deltog Sandö i storbackefisket efter långa i farvattnen kring Shetlandsöarna. Sandö hade sju mans besättning.

Under 43 somrar i obruten följd, ända fram till 1992, gick Sandö på storbackefiske, mest av alla svenska båtar och den sista av sitt slag i detta fiske. Samtidigt åren 1949-1980 gick Sandö i sillfiske på Nordsjön, 1984-2011 torskfiske i Östersjön och 1992-2011 räkfiske. 

Sandö gick i yrkesmässigt fiske fram till april 2011 då siste ägaren skänkte fartyget till Bohusläns museum. Bevaras som museifiskefartyg i Grebbestad.

Foto: I99pema - Eget arbete, CC BY-SA 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LL158_Sand%C3%B6_04.jpg