SHRA

Byggd: Finnboda Varf, Stockholm, 1915

Material: Järn och stål

Mått: längd: 60 m, bredd: 17 m, djup: 6,5 m 

Isbrytare

Hemmahamn: Stockholm

Isbrytaren Sankt Erik byggdes 1915 på Finnboda Varf. Fartyget hette från början Isbrytaren II och var Sveriges första havsisbrytare. Beställare var Stockholms stad som behövde isbrytaren för att hålla skärgårdslederna in till staden öppna. Sankt Erik drivs fortfarande av två trecylindiga ångmaskiner - även om koleldningen bytts mot olja på 1950-talet. Den aktre maskinen är Sveriges största fungerande sjöångmaskin.

År 1977 togs Sankt Erik ur bruk och 1980 överfördes fartyget till Sjöhistoriska museet som museifartyg. Ett avtal mellan Statens maritima museer och föreningen Sankt Eriks vänner gör det möjligt för föreningen att vid speciella tillfällen driva trafik med den drygt 100-åriga isbrytaren.

Foto: Karolina Kristensson, SMM/Sjöhistoriska museet