Sjöräddningskryssaren Selma af Djurgården ligger förtöjd vid kaj med grå himmel och havsbandet i bakgrunden.

13462
Byggd: Djurgårdsvarvet, 1959 
Material: Stål 
Längd: 14,50
Bredd: 4,10
Djup: 1,30
Brt: 20 
Sjöräddningskryssare 
Hemmahamn: Stockholm

Selma af Djurgården (fd N.A. Båth) levererades 1959 av Djurgårdsvarvet till Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne och stationerades vid Räddningsstation Kåseberga, Ystad. Sjöräddningskryssaren bekostades av en fond där pengar donerats av fröken Ester Båth, dotter till en järnhandlare från Karlskrona.

Selma af Djurgården byggdes för den långgrunda kusten vid Sandhammaren och Kåseberga och har räddat 71 sjömän i allvarlig sjönöd och assisterat hundratals fartyg. Den helsvetsade sjöräddningskryssare var i tjänst fram till 2007. De senaste åren på räddningsstationen Hörvik.

Kåseberga sjöräddningsstation bildades 1944, men numera är funktionen flyttad till Ystad. Kvar i Kåseberga hamn finns stationsbyggnaden som idag är ett sjöräddningsmuseum. Under perioden 2007 till 2011 fanns fartyget på plats vid museet. Sedan 2011 finns Selma af Djurgården i Stockholmstrakten.

Foto: Jorchr [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons