254
Byggd: Lidwall & Söner, Leksand, 1955. 
Material: Stål 
Längd: 6.50
Bredd: 2.20 
Motorvarpbåt. 
Hemmahamn: Leksand

Lidwall & Söner AB levererade motorvarpbåten Sigvard till Skogstorps Sågverks AB 1955. Båten byggdes för timmerhantering vid sågen och har en Seffle 10 hkr tändkulemotor samt varpspel.

Sågverket, som låg vid Hjälmaren, lades ned omkring 1990. Båten såldes då till Torshälla och 1995 vidare till Ornö i Stockholms södra skärgård. 

2009 köpte ett partrederi båten för att bevara en unik Lidwalls båt som i stort sett är oförändrad sedan den levererades. Båten som är döpt efter konstruktören Sigvard Lidwall är hemmahörande i Leksand. 

Foto från Anders Winter.