SGLX
Byggd: Stora Varvet, Stockholm 1868.
Material: Järn
Längd: 21.99 Bredd: 4.66 Djup: Brt: 56 brt
Varpbåt
Hemmahamn: Insjön, Dalarna.

Siljan byggdes vid Stora Varvet i Stockholm 1868 på beställning av Stora Kopparbergs Bergslag AB. Skrovet fraktades på Strömsholms kanal till Smedjebacken och sedan vidare till Tunsta där det nitades samman.

Fartyget hade ursprungligen en encylindrig ångmaskin på 16 hk och ett ångvarpspel. 1904 byttes maskinen och den compoundmaskin på 110 hk som fortfarande sitter i fartyget installerades. Siljan anpassades för att också användas i passagerartrafik.

1966 köptes fartyget av nuvarande ägare som fortsatte med timmerbogsering till 1972. Idag används Siljan bland annat som representationsfartyg och bevaras med tydliga kulturhistoriska ambitioner.

Foto: Arild Vågen (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons