SHBF 
Byggd: Göteborg, Götaverken, 1966 
Material: Skrov och däck av stål, överbyggnader av aluminium 
Längd: 43,40
Bredd: 6,94
Brt: 195 
Torpedbåt 
Hemmahamn: Gålö, Stockholm

 T 121 Spica är byggd som torpedbåt 1966 på Götaverken i Göteborg. Hon ingår i en serie örlogsfartyg som representerar 1960 talets ”nya” torpedbåtprojekt vilket senare utvecklades till robotbåtarna.

Spica var rustad inom marinen fram till 1987. Därefter togs hon över av Marinmuseum som senare överlämnade fartyget till Stiftelsen Spica. Ambitionen är att använda fartyget med en kulturhistorisk inriktning. 

Foto: Åke Bergquist, Sjöhistoriska museets fotoarkiv