SIMV
Byggd: Motala Verkstad, 1918 
Material: Stål 
Längd: 27,83
Bredd: 6,82
Djup: 3,00 
Bogserbåt 
Hemmahamn: Gålö, Stockholm

I samband med byggandet av pansarskeppen Sverige, Drottning Victoria och Gustav V byggdes också tre tendrar, hjälpfartyg, varav Sprängaren är ett. Medel till att bygga pansarskeppen samlades in från allmänheten och överskottet användes för att bygga tendrarna. 

1917 beställdes dessa vid Motala verkstad. De fick namnen Sökaren, Sveparen och Sprängaren. Fartygen tjänstgjorde inom marinen fram till 1960-talet. Därefter kom Sprängaren till Varberg som hamnbogserare med namnet Klåback fram till 1973.

Ursprunglig funktion för Sprängaren var att som vedettbåt nyttjas för minsvepning, minutläggare, bogsering, spaning, bevakning med mera. Vid bärgningen av regalskeppet Vasa deltog Sprängaren och Sveparen. Idag ägs Sprängaren av en stiftelse som genomför en renovering av fartyget. 

Foto: Ossi Jansson, Sjöhistoriska museets fotoarkiv