SHAO 
Byggd: Wilhemsbergs Mek Verkstad, Göteborg, 1908 
Material: Stål 
Längd: 16,20
Bredd: 4,22
Djup: 2,05
Brt: 27 
Bogserbåt 
Hemmahamn: Göteborg

Stormprincess är byggd 1908 på Wilhelmsbergs mekaniska verkstad för Bogserings AB Stormking i Göteborg. Wilhelmsbergs mekaniska verkstad låg i Göteborgs frihamn och fungerade som reparationsverkstad för bogser- och kanalbåtar. Såväl ångpanna som kompoundmaskinen byggdes av Wilhelmsberg.

I huvudsak bestod Stormprincess arbetsuppgifter av pråm- och fartygsbogseringar i Göteborgs hamn. 
Stormprincess har också tagit passagerare vid sidan om de vanliga bogseringsuppdragen. Hon fick före 1915 ta 43 passagerare inomskärs till Marstrand.

1956 motoriserades fartyget. Ångpanna och maskin ersattes av Skandiaverkens råoljemotor typ 295 B. Det är en tvåcylindrig, tvåtakts, enkelverkande motor som utvecklar 210 hkr vid 300 varv per minut.

Fartyget skänktes 1982 av Röda Bolaget till Sällskapet Ångbåten i Göteborg. Sedan 1999 ingår Stormprincess i Maritimans samlingar i Göteborg. Fartyget visas vid kaj och används vid olika evenemang, beställnings- och medlemsturer. 

Foto: Anneli Karlsson/SMM