SJID
Byggd: Bolinders mekaniska verkstad, 1890
Material: Järn
Längd: 21,3 m
Bredd: 4,8 m
Bogserbåt
Hemmahamn: Motala

Ångbogseraren Strand med 30 hästkrafter sjösattes 1890 och byggdes av Bolinders mekaniska verkstad i Stockholm. Fartyget byggdes för timmerbogsering till sågverket tillhörande handelsbolaget Axell & Co, Sundsvall. Några år senare såldes ångbogseraren till Fagerviks TrävaruAB i Timrå. År 1907 flyttas fartyget till Herrängs Gruf AB i Herräng för att sedan med nya namnet Vulcan återigen verka på Norrlandskusten. Ett antal ägarbyten och namnbyten senare hamnade ångbogseraren under ca 20 års tid i Motala, då med namnet Wulf II. Det var sista gången som fartyget kördes i kommersiell trafik. År 1975 lades ångbogseraren upp på Sörhallskajen på Eriksberg i Göteborg. I slutet av 1980-talet renoverades fartyget, återfick namnet Strand och kördes som fritidsfartyg. En omfattande renovering av fartyget har genomförts. På senare år ägs fartyget av den ideella föreningen "Ångbogseraren Strand". 

Ångbogseraren Strand har nitat järnskrov och är försett med stort huvudspel avsedd för bogsering samt en ångdriven capstan i fören (senare tillkommen). Invändigt finns tre hytter, en liten byssa, en försalong och ett mindre lastutrymme. Strands ångmaskin är densamma sedan 1890, ångpannan byttes redan 1902.

Foto: Ragnar Magnander