SDCE
Byggd: Lowestoft 1905 
Material: Ek och furu 
Längd: 23.55
Bredd: 5.93
Djup: 2.80
Brt: 68.59 
Segelfartyg, ketch 
Hemmahamn: Stockholm

Sunbeam är byggd i Lowestoft 1905 och användes för seglande trålfiske på Nordsjön fram till 1937. Hon såldes därefter till Sverige och gick omväxlande i fiske och fraktfart åren 1937-1961. I flera omgångar har Sunbeam förbyggts bland annat vid Hälleviksstrands varv 1944. 

1962 övergick Sunbeam från att vara trålare till att registreras som forskningsfartyg. Detta år gjordes en resa till Medelhavet. I övrigt har hon utnyttjats till forskningsuppgifter (marinbotaniska) i Östersjön, Kattegatt och Skagerack.

Under de senaste tio åren har mycket arbete gjorts på fartyget, bland annat byte av maskin, ny styrhytt, och byte av bordläggning. 1993 sänktes det förhöjda fördäcket till ursprunglig nivå och nya master riggades. 1999 genomfördes arbete med förskeppet, 2001 med akterskeppet där bord, balkar, stöttor, knän med mera byttes. 

Ambitionen är att återskapa exteriören och riggen från 1905 med undantag för en styrhytt. Sunbeam ägs av Uppsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB. 

Foto: Bill Östring, Sjöhistoriska museets fotoarkiv