SFNZ 
Byggd: 1950 på Holms Varv i Råå 
Material: Ek och bok 
Längd: 24,40 
Bredd: 6,53 
Djup: 3,20 
Brt: 200 
Fiskefartyg 
Hemmahamn: Marstrand

Svanen West beställdes 1948. Hon fick namnet Fortuna och levererades till Brunskär söder om Marstrand. Idag bevaras och används hon i samma kulturområde som då hon var fiskefartyg.

De av trä byggda motorfiskebåtarna är i snabb takt på väg att försvinna bland annat på grund av EU:s fiskeripolitik. Därför är det särskilt viktigt att några av dem bevaras och används för att förmedla kunskap om villkoren inom fiskerinäringen förr.