SFXO
Byggd: Sappemeer, Holland, 1914 
Material: Stål på klink 
Längd: 22,08
Bredd: 5,60
Djup: 2,10
Brt: 110 
Segelfartyg, galjot 
Hemmahamn: Skeppsholmen, Stockholm

Svanevik är byggd för att segla i Nordsjön, utefter tyska kusten samt Östersjön. Masterna var ursprungligen fällbara och skrovet flatbottnat. Riggtypen benämns galjot och kan närmast jämföras med galeasen. 

Svanevik byggdes i Holland för tysk räkning och fick namnet Anna Marie. Sin första hjälpmaskin fick fartyget 1936. Med olika hemorter var hon kvar i Tyskland till 1937 då fartyget såldes till Danmark. Svanevik såldes1939 till Sverige. Hon fick namnet Elise och det gjordes en del ombyggnader, bland annat tog man bort svärden och höjde halvdäcket. 

1947 var hon hemmahörande i Västervik, fick namnet Svanevik och gick i fraktfart fram till slutet av 1960-talet. Svaneviks utseende idag är i huvuddrag detsamma som efter ombyggnader på 1940-talet. 

Hon är ett fint exempel på hur andrahandstonnaget förändrades till svenska förhållanden. Maskinen ombord är en 1 cylinders June Munktell tändkulemotor från 1939. 

Foto: Gunnel Ilonen/SMM