SFC 5663

Byggd: Atlas Varvet, Gävle, 1885

Material: Järn

Längd: 13.10 m bredd: 3.65 m

Hemmahamn: Lännersta (Nacka)

Svanö är sannolikt byggd som passagerarslup 1885 vid AB Atlas Varv i Gävle och hette till en början Rolf. År 1909 byggdes fartyget om till bogserbåt och fick namnet Svanö. Under en ombyggnad på 50-talet byttes ångdriften ut och en Skandiamotor installerades. Fram till 1984 har fartyget varit verksamt som arbetsfartyg på olika platser längs med Norrlandskusten. Efter att Svanö blev fritidsfartyg är hemmahamnen vid Lännersta i Nacka kommun. Svanö är ett klassiskt exempel på hur mindre bogserbåtar under sin tid i yrkessjöfart ändrats från ångdrift till tändkulemotor. Även förändringen av styrhytt/däcksöverbyggnad följer den sedvanliga utvecklingen för mindre yrkesfartyg av den här typen.

Foto: Bill Östring, Sjöhistoriska museets fotoarkiv