Lastfartyget Sydfart till sjöss i skymning.

SFWE
Byggd 1879, Thorskog
Material: Järn
Längd: 31.71 Bredd: 6.53 Djup: Brt: 176
Typ: Lastmotorfartyg
Hemmahamn: Kalmar

Sydfart byggdes vid Thorskogs Mek Verkstad och Skeppsvarv 1879.

Hon levererades till skeppsredaren Gustav Silvén i Säffle och fick namnet Olof Trätälja efter den värmländske vikingahövdingen. Fartyget omdöptes 1965 till Hamnfjord, därefter hette hon Stigfjord och Ann. När Sydfart köptes till Öland 1977 fick hon det nuvarande namnet.

Sydfart är Sveriges äldsta i trafik varande fraktfartyg och kanske också ett av världens äldsta fraktfartyg i kommersiell lasttrafik. Ägare är ett partrederi som bevarar och använder fartyget i viss fraktfart. Sydfart har en intressant och väldokumenterad historia. Fartyget blev k-märkt 2013.

Foto: Claes Wollentz/SMM