SFWE
Byggd 1879, Thorskog
Material: Järn
Längd: 31.71 Bredd: 6.53 Djup: Brt: 176
Typ: Lastmotorfartyg
Hemmahamn: Kalmar

Olof Trätälja (ex Sydfart) byggdes vid Thorskogs Mek Verkstad och Skeppsvarv 1879.

Hon levererades till skeppsredaren Gustav Silvén i Säffle och fick sitt namn efter den värmländske vikingahövdingen. År 1953 ersattes ångmaskineriet av en dieselmotor. Fartyget omdöptes 1965 till Hamnfjord, därefter hette hon Stigfjord och Ann. När fartyget köptes till Öland 1977 fick hon namnet Sydfart som 2020 ändrades tillbaks till det ursprungliga.

Olof Trätälja är Sveriges äldsta i trafik varande fraktfartyg och ett av världens äldsta fraktfartyg i kommersiell lasttrafik. Ägare är ett partrederi som bevarar och använder fartyget i fraktfart. Fartyget har en intressant och väldokumenterad historia. 

Foto: Claes Wollentz/SMTM